.

De stap naar uw VCA certificering

Aannemers krijgen steeds meer te maken met veiligheids-, gezondheids- en milieu-eisen. Opdrachtgevers stellen als eis dat (onder) aannemers VCA (VGM Checklist Aannemers) gecertificeerd zijn. Het VCA certificaat is met name bedoeld voor bedrijven, die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico.

Per 1 mei 2010 is er een herziene versie van de VGM Checklist Aannemers (VCA) uitgebracht, namelijk VCA versie 2008/5.1. Vanaf 1 mei 2010 worden alleen nog audits uitgevoerd tegen deze VCA versie 5.1. In de bijlagen hebben wij nadere informatie ingesloten omtrent het VCA certificeringstraject.

“Meer informatie over VCA certificeren?.” Lees hier de uitgebreide informatie.

. 

. 
 . 

 

 

. 

Procedure

De certificatieprocedure is voor VCA* en VCA** en VCA-P gelijk. Alleen de eisen waaraan voldaan moet worden om het certificaat te behalen, verschillen. Voor meer informatie, zie ook de ‘VCA / VGM Checklist Aannemers (versie 2008 / 5.1)’, hoofdstuk 8. VCA Checklist, paragrafen 8.1, 8.2 en 8.4

Opbouw VCA checklist en certificatienorm

Er zijn 3 certificatieniveaus onderscheiden, namelijk:
• VCA*: gericht op de directe beheersing van VGM tijdens uitvoeren van de werkzaamheden op de werkvloer, zonder inschakeling van onderaannemers
• VCA**: gericht op de directe beheersing van VGM tijdens uitvoeren van de werkzaamheden op de werkvloer, alsmede op de VGM-structuur (o.a. VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement)
• VCA Petrochemie: gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden op de werkvloer, op de VGM-structuur (o.a. VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement), alsmede op specifieke aanvullende eisen voor de petrochemie.

Hoe verder met VCA?

Graag inventariseren we samen met u wat er gedaan moet worden en hoe dat zo efficiënt mogelijk uit te voeren is. Neem vandaag nog contact op en wij helpen u graag verder met het goed regelen van uw certificering. Uiteraard zijn er kosten verbonden aan het behalen van een certificaat. Klik op onderstaande button voor het aanvragen van uw offerte.

Regel vandaag nog dat u klaar bent voor straks!

 .