. 

Conform de certificatievoorwaarden behoud SPEN zich het recht voor onterecht logogebruik te publiceren. Op dit moment zijn er geen signaleringen.
 .