Beroepsprocedure

Doelstelling
De beroepsprocedure is erop gericht om bezwaarschriften te behandelen zodat zij op een effectieve, onafhankelijke en onpartijdige wijze afgewikkeld kunnen worden.