17
Nov

Case studie MBO COE Helicon Opleidingen

Case studie MBO COE Helicon Opleidingen

Kansen zien én aanpakken

Het goed organiseren van MBO COE is complex, toch wist Helicon Opleidingen op tijd te schakelen

Met een breed aanbod reguliere en BBL-opleidingen in groen onderwijs is Helicon Opleidingen een belangrijke speler voor de groene sector. Ook zij heeft direct te maken met de nieuwe regels rondom MBO-examens die vanuit het Ministerie van OCW zijn bepaald. Jan Jacobs, examensecretaris MBO, legt uit met welke uitdagingen hij geconfronteerd werd en hoe deze in samenwerking met Eureka examens zijn aangepakt. Dat begon in 2013 met een pilot-traject en is inmiddels uitgewerkt tot een goed geregeld proces.

“Het belangrijkste dat we samen bereikt hebben, is dat we nu snel en flexibel examens in kunnen plannen.”

 Organisatielast

De ontwikkelingen in het onderwijs zijn, hoe goed ook bedoeld, niet altijd even eenvoudig in uitvoering. Sterker nog, de hele organisatie rondom MBO COE is ronduit complex te noemen. Ook Jacobs herkent die druk: “Je wordt haast overvallen vanuit de overheid om het voortaan zo te doen, maar vooral voor BBL-leerlingen ontstaat er een vervelende situatie. Zij worden opeens uit hun vertrouwde leeromgeving gehaald om op een gezette tijd examen te doen. Dat is een storende factor.”

 

Kansen zien

Een goede taakverdeling is essentieel en communicatie ligt daaraan te grondslag. Jacobs: “Zo konden we de kansen die wij zagen overdragen op de rest van de organisatie. Het gezamenlijk optrekken met Eureka examens was super! Door goed naar onze behoeften te luisteren ontstond er een ‘sfeer van aanpakken’. Dankzij de korte lijnen met Eureka examens werden problemen snel opgepakt en oplossingen snel gerealiseerd.”

 

Goed geregeld

Na een jaar MBO COE-pilot kan Helicon Opleidingen spreken van resultaat. “Het belangrijkste dat we samen bereikt hebben is dat we nu snel en flexibel examens in kunnen plannen.”, verklaart Jacobs. “De randvoorwaarden om hieraan te voldoen zijn door Eureka examens perfect ingevuld.”

 

MBO COE in de toekomst

De wens voor meer kwaliteit vraagt meer grip vanuit de overheid. Jacobs zet vraagtekens bij de werkelijke verbetering die MBO COE brengt: “Juist in BBL-trajecten gaat het om de toepassing van vakkennis, vakvaardigheden en communicatie in de praktijk. Niet alleen toepassing van de lesstof, maar ook organisatorisch.

 

Download de complete case studie als PDF